SCHIMBAREA LA FAȚĂ

Se Schimbă la Față Fiul luminii
El, Domnul străluce în haina iubirii,
Taborul se naște cu slavă în dar,
Pe piscuri de maluri-limane de har…

Triada de-apostoli
privește-n azur,
Cum Cerul pogoară atâta de pur,
Lumini ce provin din lumina de Sus,
Pe Fața cea Sfântă și făr’ de apus…

Ilie și Moise proclamă vestind
Pe Domnul Iisus Păstorul cel blând,
Lumina-i Lumină din Cerul Preasfânt,
Cu razele pure neatinse de gând…

Petru și Iacov și Ioan cel frumos,
Ucenicii de taină ai lui Hristos,
Privesc cu uimire pe Domnul cel Sfânt,
Căci Chipu-i lumină
pe-ntregul pământ !

Și Fața Lui sfântă ne luminează,
Toată zidirea o binecuvintează,
De-a pururi pe Domnu-l ador,
Lumina nestinsă-sus pe Tabor…

Versuri:
Preot Emil Nedelea Cărămizaru

schimbarea la fata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *